Kontakto Ministrin - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kontakt

TELEFONI:  +355 4 22222 45 ext.74111

FAX: +355 4 2234052

 

EMAIL: sekretaria@energjia.gov.al

ADRESA: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri
captcha

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme